PLAN*B käsittelee Helsinki Process -hankkeen teemoja yhteistyössä Citizens’ Global Platformin (CGP) kanssa. CPG on rakentanut kanavan julkiselle keskustelulle globalisaatiosta joka keskittyy erityisesti ääniin jotka jäävät helposti nykyisen kapeakatseisen ekonomisen agendan jalkoihin. Nämä marginalisoidut äänet ovat kulttuurilliset ja eettiset arvot, vähemmistöryhmät sekä luonnon hyvinvointi joita ei oteta huomioon hallinnollisissa prosesseissa ja globalisaatiossa.

PLAN*B lähestyy Helsinki Konferenssin teemoja näiden marginalisoitujen äänien näkökulmasta. Koettelemme mahdollisuuksia saada näitä ääniä kuuluviin niin Helsinki Process -hankkeessa kuin osana laajempia globalisaatioon liittyviä prosesseja. Marginalisoitujen äänien avulla etsimme uusien välineitä tasa-arvoisuuden tavoittamiseksi. 

 

 


OHJELMA

07. - 09.09.2005
Videoprojisointi Finlandia-talossa
Visuaalinen kokonaisuus kansalaisjärjestöjen ja taiteilijoiden
toimittamista materiaaleista: Suomen YK-liitto, Siemenpuu-Säätiö, KEPA Kehitysyhteistyön Palvelukeskus sekä Timo Harakan ja Naeem Mohaiemenin dokumenttifilmejä.

09.09.2005
Citizen's Global Platformin lehdistötilaisuus
Marginalisoituja ääniä esitellevä ääni-installaatio. CPG-verkoston edustajia Suomesta, Tansaniasta, Brasiliasta ja Intiasta osallistuu tilaisuuteen.

09.09.2005
Connecting for Change - Helsinki 2005 Party at the Makasiinit
Video- ja ääni-installaatio marginalisoiduista äänistä. PLAN*B performanssiryhmä pitää yhden minuutin mittaisia puheita konferenssin teemoista.

Monikieliset puheet:
Aura Seikkula – Suomi
Mikko Laajola – Suomi
Liz Fahey – Englanti
Li Xin – Kiina
Brenda Castro – Espanja
Naeem Mohaiemen - Bengali
Sven Noben – viittomakieli

Työryhmä:
Aura Seikkula, Mikko Laajola, Samuli Waegelein, Jenni Valorinta

Kiitokset:
Sari Varpama, Juha Huuskonen, Ville Hyvönen, Zeenath Hasan, Aleksi Aaltonen