PLAN*B kansanäänestykset 24.1-6.2.2005

Taiteilijat ja kansalaisaktivistit valitsivat äänestysaiheet seitsemälle PLAN*B kansanäänestykselle. Tämän lisäksi yksi äänestysaihe oli avoin, kansalaiset pystyivät itse ehdottamaan ja valitsemaan mieleisensä äänestysaiheen.

Äänestykset toteutettiin internetin välityksellä kahden viikon aikana. Ääniä kertyi yhteensä 873 kappaletta - äänestysaktiivisuudessa olisi siis ollut parantamisen varaa. Positivista äänestäjien käyttäytymisessä oli se, että suurin osa heistä kirjoitti äänestykseensä liittyvän kommentin.

Kansalaisten kommenteistä ja projektiin osallistuneiden taiteilijoiden kirjoittamista teksteistä koostettiin raportti, joka luovutettiin Eduskunnan puolueryhmille Valtiosalissa 21.4.2005. Raportin laatimiseen osallistuivat Kuvataideakatemian Media & Politics -työpajan opiskelijat.

»» PLAN*B KANSANÄÄNESTYKSET
»» RAPORTTI EDUSKUNNALLE (PDF, 254 KB)